Chọn kỳ tuyển sinh

Đây là đợt tuyển sinh thử nghiệm, đơn nhập học trong đợt tuyển sinh này sẽ không có giá trị sử dụng. Quý phụ huynh vui lòng quay lại để đăng ký tuyển sinh chính thức cho con từ ngày 01/08/2020.
Trân trọng cảm ơn!
MN
MN

Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non năm học 2020-2021

Từ 04/08/2020 đến 06/08/2020

Đã hết hạn

1
1

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021

Từ 01/08/2020 đến 03/08/2020

Đã hết hạn

6
6

Tuyển sinh vào lớp 6 các trường công lập năm học 2020-2021

Từ 07/08/2020 đến 09/08/2020

Đã hết hạn

10
10

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường công lập năm học 2020-2021

Từ 13:30 03/08/2020 đến 05/08/2020

Đã hết hạn