Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021

Nhập tài khoản học sinh

Phụ huynh có thể tải ứng dụng Hà Nội SmartCity để lấy mã tuyển sinh tại đây

Thông tin học sinh
Hộ khẩu thường trú
Nơi ở hiện tại
Thông tin tuyển sinh

Vui lòng nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email để cơ quan chức năng liên hệ với ông/bà khi có kết quả:

Thông tin cha/mẹ/người giám hộ
Sau khi phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp thành công, ngoài việc nhận giấy báo nhập học qua Email đăng ký, phụ huynh học sinh có thể in/tải giấy báo nhập học tại trang TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH