SỐ MÁY HỖ TRỢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH
VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2017-2018

Số TT Đơn vị Nội dung Số máy thứ nhất Số máy thứ hai Địa chỉ email tiếp nhận
1 Sở GD&ĐT Quy chế 0439363240 tuyensinh-daucap@hanoiedu.vn
2 Phòng GD&ĐT Ba Đình Tuyển sinh trên địa bàn quận Ba Đình 0437163265 0439272401 pgd-badinh@hanoiedu.vn
3 Phòng GD&ĐT Ba Vì Tuyển sinh trên địa bàn huyện Ba Vì 0989583583 0983252818 Pgd-bavi@hanoiedu.vn
4 Phòng GD&ĐT Bắc Từ Liêm Tuyển sinh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 0904750958 0982164628 pgd-bactuliem@hanoiedu.vn
5 Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Tuyển sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy 01638256283 0906020012 pgd-caugiay@hanoiedu.vn
6 Phòng GD&ĐT Chương Mỹ Tuyển sinh trên địa bàn huyện Chương Mỹ 0433502898 0984280489 pgd-chuongmy@hanoiedu.vn
7 Phòng GD&ĐT Đan Phượng Tuyển sinh trên địa bàn huyện Đan Phượng 0969872756 0913026045 dangtruongpgd@gmail.com
8 Phòng GD&ĐT Đông Anh Tuyển sinh trên địa bàn huyện Đông Anh 0982770056 0438831174 thcsdonganh@hanoiedu.vn
9 Phòng GD&ĐT Đống Đa Tuyển sinh trên địa bàn quận Đống Đa 0913020832 0912224790 pgd-dongda@hanoiedu.vn
10 Phòng GD&ĐT Gia Lâm Tuyển sinh trên địa bàn huyện Gia Lâm 0979676633 0971362468 pgd-gialam@hanoiedu.vn
11 Phòng GD&ĐT Hà Đông Tuyển sinh trên địa bàn quận Hà Đông 01673451968 0979100345 pgd-hadong@hanoiedu.vn
12 Phòng GD&ĐT Hai Bà Trưng Tuyển sinh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 0438212490 0919133688 pgd-hbtrung@hanoiedu.vn
13 Phòng GD&ĐT Hoài Đức Tuyển sinh trên địa bàn huyện Hoài Đức 0433505171 0433505173 pgd-hoaiduc@hanoiedu.vn
14 Phòng GD&ĐT Hoàn Kiếm Tuyển sinh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 0983122314 0439231337 pgd-hoankiem@hanoiedu.vn
15 Phòng GD&ĐT Hoàng Mai Tuyển sinh trên địa bàn quận Hoàng Mai 01699709192 0436421784 pgd-hoangmai@hanoiedu.vn
16 Phòng GD&ĐT Long Biên Tuyển sinh trên địa bàn quận Long Biên 0987080852 0912859918 pgd@longbien.edu.vn
17 Phòng GD&ĐT Mê Linh Tuyển sinh trên địa bàn huyện Mê Linh 0986631088 0983983147 thcs-ml@hanoiedu.vn
18 Phòng GD&ĐT Mỹ Đức Tuyển sinh trên địa bàn huyện Mỹ Đức 0988094665 0948113100 pgdmyduc@myduc.edu.vn
19 Phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm Tuyển sinh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm 0984227376 0982035069 pgd-namtuliem@hanoiedu.vn
20 Phòng GD&ĐT Phú Xuyên Tuyển sinh trên địa bàn huyện Phú Xuyên 0972961612 0975020601 pgd-phuxuyen@hanoiedu.vn
21 Phòng GD&ĐT Phúc Thọ Tuyển sinh trên địa bàn huyện Phúc Thọ 0433640847 0936899827 pgd-phuctho@hanoiedu.vn
22 Phòng GD&ĐT Quốc Oai Tuyển sinh trên địa bàn huyện Quốc Oai 0977476639 0969818286 pgd-quocoai@hanoiedu.vn
23 Phòng GD&ĐT Sóc Sơn Tuyển sinh trên địa bàn huyện Sóc Sơn 0988453430 0987542829 nguyenvutoan75@gmail.com
24 Phòng GD&ĐT Sơn Tây Tuyển sinh trên địa bàn thị xã Sơn Tây 0989852689 0989661598 pgd-sontay@hanoiedu.vn
25 Phòng GD&ĐT Tây Hồ Tuyển sinh trên địa bàn quận Tây Hồ 0903268262 0903268262 vu@tayho.edu.vn
26 Phòng GD&ĐT Thạch Thất Tuyển sinh trên địa bàn huyện Thạch Thất 0975365398 0972351555 dangcuong@thachthat.edu.vn
27 Phòng GD&ĐT Thanh Oai Tuyển sinh trên địa bàn huyện Thanh Oai 0987170447 0986765898 pgd-thanhoai@hanoiedu.vn
28 Phòng GD&ĐT Thanh Trì Tuyển sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì 0438617886 0912062202 pgd-thanhtri@hanoiedu.vn
29 Phòng GD&ĐT Thanh Xuân Tuyển sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân 0435585606 0904381090 pgd-thanhxuan@hanoiedu.vn
30 Phòng GD&ĐT Thường Tín Tuyển sinh trên địa bàn huyện Thường Tín 0433853235 0912449256 pgd-thuongtin@hanoiedu.vn
31 Phòng GD&ĐT Ứng Hòa Tuyển sinh trên địa bàn huyện Ứng Hòa 0912462403 0986959227 pgd-unghoa@hanoiedu.vn