Tra cứu hồ sơ

Bước 1

Từ Trang Chủ, Công Dân chọn Tra Cứu Kết Quả Tuyển Sinh để bắt đầu.

Bước 2

Công Dân điền Mã Hồ Sơ đã đăng ký, nhập Mã Xác Nhận và nhấn nút Tra cứu. Thông tin hồ sơ đã đăng ký sẽ hiện ra bên dưới ô Tra cứu.