Tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường công lập năm học 2020-2021

(từ ngày 03-08-2020 đến 05-08-2020)
Nhập tài khoản học sinh

Phụ huynh có thể tải ứng dụng Hà Nội SmartCity để lấy mã tuyển sinh tại đây