CHỌN KỲ TUYỂN SINH

Mầm non
Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non công lập năm học 2021-2022
Từ ngày 15/07/2021 đến 17/07/2021

Lớp 1
Tuyển sinh lớp 1 các trường công lập năm học 2021-2022
Từ ngày 12/07/2021 đến 14/07/2021

Lớp 6
Tuyển sinh vào lớp 6 các trường công lập 2021-2022
Từ ngày 18/07/2021 đến 20/07/2021

Lớp 10
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 (Thời gian từ 13h30 ngày 1/7/2021 đến 24h00 ngày 3/7/2021)
Từ ngày 01/07/2021 đến 03/07/2021